Polityka
prywatności

Polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem www.wijmar.pl

 

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), informujemy, że: 

 

Administratorem Danych Osobowych osób kontaktujących się   za pomocą niniejszego formularza jest Z.P.U.Wijmar Sp. z o.o. Sp. K., ul. Bydgoska 9,  86-060 Bydgoszcz. 

 

Przedstawicielem Administratora wyznaczonym do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych jest Artur Rybiałek dostępny pod adresem email: artur@wijmar.pl. 

 

  • Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
  • Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
  • Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
  • Dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora.
  • Odbiorcami   danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt.
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat.
  • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu. 
  • Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics .